sChemical-Plant

Mỹ phẩm

  • Multi-Layer Media for RTO

    Đa lớp đa phương tiện cho RTO

    Phương tiện đa lớp là phương tiện thu hồi nhiệt hiệu quả nhất cho chất oxy hóa nhiệt tái sinh (RTO).Nó có ba cấu hình, với 125 ft2, 160 ft2, 180 ft2 hoặc 200 ft2 bề mặt truyền nhiệt trên mỗi foot khối.
    Cấu trúc tấm song song của MLM đóng gói nhiều vật liệu gốm hơn vào mỗi foot khối nhiều hơn tới 80% so với yên ngựa - ít cản trở luồng không khí hơn.Kết quả là sự kết hợp độc đáo giữa khả năng chịu nhiệt cao, truyền nhiệt nhanh, giảm áp suất thấp và khả năng chống các hạt bụi lớn.