sChemical-Plant

Mỹ phẩm

  • Porcelain Insulators

    Sứ cách điện

    Thiết kế của sứ cách điện do CS Ceramic sản xuất tuân thủ các yêu cầu về cơ và điện của Tiêu chuẩn AS, DIN, BS, IEC và ANSI.Thử nghiệm cũng được thực hiện theo các tiêu chuẩn ngành hiện hành.Chúng tôi có Bộ cách điện hệ thống treo đĩa, Bộ cách điện loại ghim, Bộ cách điện sau và cách điện cùm.