sChemical-Plant

Mỹ phẩm

  • Honeycomb Ceramic for RTO/RCO

    Gốm tổ ong cho RTO / RCO

    Gốm tổ ong được ứng dụng làm phương tiện lưu trữ nhiệt trong các quy trình nhiệt tái tạo để thu hồi năng lượng nhiệt và tiêu diệt các chất ô nhiễm không khí nguy hiểm (HAP), các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) và khí thải có mùi, v.v. Ví dụ ứng dụng điển hình là hệ thống giảm thiểu ô nhiễm không khí bằng nhiệt, dựa trên nhiệt tái sinh oxy hóa (RTO), bộ tái sinh nhiệt cho khí quá trình, phương tiện lưu trữ nhiệt cho hệ thống thông gió nhà ở tái sinh phi tập trung (RHV) hoặc các ứng dụng lưu trữ nhiệt trong hệ thống tạo năng lượng tái tạo.