sChemical-Plant

Mỹ phẩm

  • Honeycomb Ceramic Catalyst Carrier

    Chất mang xúc tác gốm tổ ong

    Chất mang xúc tác gốm CS là cấu trúc giống như tổ ong với hàng nghìn kênh song song.Các bức tường của các kênh này cung cấp bề mặt cho các chất xúc tác kim loại quý giúp chuyển đổi khí thải độc hại thành carbon dioxide, nitơ và hơi nước.