sChemical-Plant

Mỹ phẩm

  • Ceramic Foam Filter

    Bộ lọc bọt gốm

    Bộ lọc bọt gốm chỉ được phát triển như một bộ lọc kim loại nóng chảy kiểu mới để giảm lỗ hổng đúc và cũng như một chất mang xúc tác cho Xử lý không khí trong những năm gần đây, đóng một vai trò quan trọng trong quá trình đúc kim loại và xử lý không khí, nơi chúng được sử dụng để lọc tạp chất trong kim loại nóng chảy để cải thiện chất lượng và hiệu suất của sản phẩm cuối cùng hoặc phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ thành nước không ô nhiễm (H2O) và carbon dioxide (CO2) để đáp ứng các yêu cầu cao về môi trường.